Rozwój reklamy internetowej w Polsce i na świecie

Rynek reklamy internetowej jak żaden inny opiera się globalnemu kryzysowi. W 2012 roku w Polsce wzrósł on o ponad 20%, a rynek jest wart teraz ok 1, 95 mld złotych. Co ósma złotówka przeznaczona na reklamę, trafia do Internetu. Jeśli ktoś chce wypromować swój biznes, to rynek internetowy jest w tej chwili najlepszym miejscem do tego. W kryzysie, gdy koszty w firmach są obcinane, jedynie wydatki na reklamę w Internecie nie maleją a nawet rosną. Według prognoz rynek reklamy internetowej w Polsce urośnie w ciągu najbliższych 4 lat o blisko 60 procent. do wartości 5 mld zł. Polska może poszczycić się największym wzrostem procentowym przychodów na reklamę w sektorze usług mobilnych. Przyrost ten wynosi aż 722%, i pod tym względem wyprzedzamy większość krajów Europy, a także bijemy średnią która oscyluje na poziomie 313%. Wartość tego rynku jest szacowana na 120 milionów euro. Jeśli trzeba by wybierać który z pośród tych rynków internetowych jest najlepszym rozwiązaniem dla nowo powstających firm jest to właśnie rynek usług mobilnych.

Jeśli chodzi o to w jaki sposób najczęściej firmy są reklamowane to reklama graficzna zajmuje pierwsze miejsce pochłaniając 41% wydatków na nią. Na kolejnych miejscach reklama w wyszukiwarkach, ogłoszenia oraz e-mail marketing. Najwięcej środków na reklamę przeznaczają firmy z sektora finansów, telekomunikacyjne oraz przedsiębiorstwa handlowe – razem ok. 38%.

Najszybszy wzrost wydatków na marketing internetowy zaobserwowano natomiast w takich branżach jak handel, odzież i kosmetyki oraz farmaceutyka. Największe spadki notuje natomiast sektor edukacji oraz komputery i audio-video.
W USA Internet jest wykorzystywany w przeszło 90 proc. kampanii promocyjnych.

Dynamika wzrostu dla reklam internetowych jest imponująca.

Około 20% wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Amerykanie wydali aż 50 mld dolarów na reklamę. Natomiast według prognoz w tym roku wydadzą niemal o
10 mld więcej. Również warto wspomnieć o coraz bardziej słabnącej dynamice wzrostu wydatków na reklamę w TV oraz spadek wydatków na reklamy w gazetach. Wydatki na reklamę w Internecie mają rosnąć w tempie 50% rocznie, a w tradycyjnych mediach w tempie 10%.

Internet narodził się w Stanach Zjednoczonych i tam też wciąż następuje najszybszy i najbardziej dynamiczny rozwój tego medium. Jednak wciąż oczekuje się, że sieć jeszcze bardziej wkroczy w życie codzienne, jeszcze intensywniej także zasymiluje się z mediami tradycyjnymi.

Aleksandra Ksann

Powiązane artykuły

No Comments

Leave a Comment